За нас ..... .
 

..Подрачја на истражувања

..Политика

..Истражување на пазарот
..IT & Технологија
..Финансии и банкарство
..Медиуми
..Автомобилски сектор
..Општество


АВТОМОБИЛСКИ СЕКТОР

TNS Automotive  е глобален лидер во истражувањето на овој пазар,  со преку 350 стручњаци во повеќе од 50 земји. TNS Automotive врши истражувања на пазарот за најголемите производители на автомобили, гуми, добавувачи на делови, нафтeни компании, дилери на автомобили, автосалони и сервиси.
Секогаш нудиме една вредност повеќе.

Дел од порфолиото на нашите услуги во автомобилскиот сектор се и:
- Имиџ на брендот и позиција на брендот,
- Сегментирање на пазарот,
- Следење на квалитетот на производите,
- Следење на промоции и рекламирање,
- Истражување на корпоративниот имиџ,
- Истражување на атрактивноста на дилерите,
 - Истражување на задоволството и лојалноста на корисниците,
- Евалуација на продажната мрежа, продажните агенти, сервисната мрежа и квалитетот на услугите.

Во Омнибус истражувањата на БРИМА во секцијата: Потрошувачки навики, периодично се опфаќаат прашања од оваа област.

ПРЕКУ 3 МИЛИОНИ СОПСТВЕНИЦИ НА ВОЗИЛА ВО СВЕТОТ ГОДИШНО УЧЕСТВУВААТ ВО ИСТРАЖУВАЊАТА НА  TNS AUTOMOTIVE

 
“ ДОЈДЕТЕ ДО ВЕРОДОСТОЈНА, КОРИСНА И УПОТРЕБЛИВА ИНФОРМАЦИЈА“
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
COPYRIGHT 2009 @ ACVILLA CORP. I WEB DESIGN I HOSTING SOLUTION