За нас ..... .
 

....Статии

Политички барометар Ноември 2011 ......................................................................
Македонија - WIN/GIA - Среќа 2012 ......................................................................
Македонија - WIN/GIA - Надеж 2012 ......................................................................
Политички барометар Септември 2011 ......................................................................
Американската акција против Осама бин Ладен Мај 2011 ............................................................................
Политички барометар Мај 2011 ........................................................................

Press Release- Nuclear Energy - March 2011 .............................................................................

Политички барометар Јануари 2011
...............................................................................

Перцепцијата на европерспективите - Октомври 2009
...............................................................................
Повеќе
We are ready to work with
 you.


.....За Нас

БРИМА е приватна независна агенција за истражување на јавното мислење и истражување на пазарот, македонски член
на GALLUP INTERNATIONAL и во асоцијација со TNS (Taylor Nelson Sofres):
Што работиме

Историја и факти

Стратегија
ТNS Шестото сетило за бизнис
Демографска опфатеност

Клиенти

Референтни проекти

Tимот на БРИМА

Општествена одговорност


......Подрачја на истражувања

Со цел да го разбереме и подобриме нашето опкружување, нудиме сеопфатна
истражувачка услуга во клучните подрачја на нашиот општествено -политички живот, нашата економија и стопанисување:
Политика

Истражување на пазарот

IT & Технологија
Финансии и банкарство
Медиуми

Автомобилски сектор

Општество

..... Видови истражувања

Имаме на располагање широк спектар на специјализирани истражувачки решенија, квалитативни, квантитативни методи, нивна комбинација како и примена на TNS
брендирани решенија:

Специјализирани истражувања

Омнибус

TNS брендирани решенија

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| Контакт | Privacy policy |
| 2010 Brima. All rights reserved. Products and brand names are trademarks or registered trademarks of their respective owners. Creatives are the copyright property of their respective owners.
Copyright 2010| Acvilla Corp. I Web design I Hosting solution